creativity

13 Aralık 2014

İnovasyon & Yaratıcılık

“İnovasyon/Innovation” kelimesi latin kökenli olup, “yeni yapmak” anlamına gelen “innovare” den gelmektedir. İnovasyon yeni bir şeyi tanıtmak & “bir şeyi ilk kez başlatmak” anlamındadır. Yaratıcılık & […]